7 najczęstszych błędów przy betonowaniu

 BetonowanieBetonowanie jest jednym z ważniejszych etapów wznoszenia każdego budynku. Stosuje się je w takich elementach konstrukcji jak strop, wieniec stropowy, słup, płyta fundamentowa, ławy fundamentowe, nadproże i innych. Użycie betonu wymaga nie tylko wiedzy, ale i doświadczenia na każdym etapie. Najczęściej popełniane błędy to:

  1. nieodpowiednia mieszanka betonu – już na etapie zakupu mieszanki może pojawić się błąd. Zarówno my możemy zamówić nieodpowiedni rodzaj betonu do konkretnego celu, jak i dostawca może się pomylić, wysyłając nam niewłaściwy towar. Na etapie wylewania betonu jego jakość możemy ocenić jedynie za pomocą stożka opadowego, który informuje o konsystencji betonu;
  2. nieodpowiedni szalunek – przy wylewaniu dużych betonowych elementów potrzebny jest szalunek, czyli specjalna forma wykonana najczęściej z desek lub płyt wiórowych. Źle wykonane szalunki mogą zdeformować się na skutek ciężaru betonu, uniemożliwiając utworzenie odpowiedniego kształtu wylewanych elementów, których poprawa jest niezwykle trudna, a czasem wręcz niemożliwa. Podobnie dzieje się, gdy do szalunku używamy brudnych i zniszczonych desek. Częściowym rozwiązaniem problemów wynikających z ewentualnego zabrudzenia jest używanie środków antyadhezyjnych.
  3. złe zawibrowanie betonu – aby mieszanka betonowa dobrze wypełniała szalunki, trzeba ją poukładać warstwami i zawibrować. W trakcie tej czynności ucieka z niej powietrze, co sprawia, że beton staje się gęsty i równomiernie rozłożony. Jeśli mieszanka nie będzie odpowiednio zawibrowana, mogą pojawić się puste przestrzenie, tak zwane raki (inaczej kawerny). Podobne przestrzenie mogą powstać, gdy w trakcie wibrowania dotyka się szalunku lub uzbrojenia.
  4. niewłaściwa ilość betonu – nie wolno samodzielnie dokonywać zmian w ilości użytego betonu względem projektu wylewki betonowej. Takie modyfikacje mogą być nawet niebezpieczne, szczególnie jeśli używamy ich przy budowie stropu. 
  5. brak dylatacji, czyli celowo zrobionych szczelin, które wykonuje się na dużych elementach po to, aby zmniejszyć naprężenia, które mogą prowadzić do powstania odkształceń i pęknięć. Dylatacja ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa i funkcjonalności, ale także dla estetyki.
  6. zbyt mało podpór montażowych – użycie zbyt małej ilości podpór, nieodpowiednie ich rozstawienie lub zbyt wczesne ich usunięcie (wylewka betonowa uzyskuje pełną wytrzymałość dopiero po 28 dniach) może powodować odkształcenie elementów betonowych. Beton może również pękać, jeśli zastosujemy niewłaściwie zagęszczoną warstwę pod chudziakiem.
  7. zła pielęgnacja betonu – chociaż beton schnie prawie miesiąc, najbardziej intensywne procesy zachodzą w nim w ciągu kilku pierwszych dni. Wtedy też potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja materiału, polegająca na zwilżaniu go i impregnowaniu. Zapobiega to naprężeniom powodującym rysy i spękania, powstającym w wyniku zbyt szybkiego wysychania. Tak się dzieje często, gdy