Posadzki przemysłowe

Z posadzkami przemysłowymi najczęściej spotkać się można w budynkach użyteczności publicznej. Posadzki przemysłowe wykonuje się na halach, w magazynach, chłodniach, parkingach oraz centrach logistycznych. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą - obsługujemy Klientów z trójmiasta, takich miast jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz okolice. Tego typu posadzki wzbudzają przeważnie zainteresowanie dopiero wówczas, gdy zostaną źle zaprojektowane, wykonane i użytkowane, ponieważ przestają spełniać stawiane im oczekiwania. Tymczasem właściwie wykonane mogą spełniać swoją funkcję przez wiele lat. Czym są posadzki przemysłowe i jak o nie dbać? 

Czym charakteryzują się posadzki przemysłowe?

Główną właściwością fizyczną posadzek przemysłowych jest o wiele wyższa odporność na ścieranie niż w przypadku posadzek nie przemysłowych takich jak np. jastrychy cementowe.

Posadzki przemysłowe mogą być zbrojone różnymi rodzajami zbrojenia w zależności od docelowych obciążeń i wykończone systemami DST, czyli utwardzone przemysłowo. Posadzki te również zacieramy maszynowo dla uzyskania gładkiej powierzchni. Beton wykorzystywany do takiej posadzki musi być uszlachetniony o preparaty chemiczne obniżające ścieralność wierzchniej warstwy płyty.

Posadzkę przemysłową możemy również dodatkowo utwardzić chemicznie poprzez dodanie preparatów np. polimerowych, krzemianowych czy akrylowych. Preparaty te mogą znacząco wzmocnić powierzchnię ścieralną posadzki przemysłowej betonowej. Dzięki zastosowaniu impregnatów możemy znacząco obniżyć wchłanianie substancji, przez co łatwiej utrzymać powierzchnie w czystości.
Posadzki betonowe można podać zabiegowi szlifowania i polerowania, zwiększając atrakcyjność posadzki poprzez nadanie połysku, zmniejszenie pylenia posadzki, czy usunięcia luźnych warstw posadzki, przez co posadzka dłużej może być eksploatowana bez konieczności jej wymiany. Najważniejsze zalety posadzki przemysłowej wykonanej w systemie DST ( tzw „suche na mokre”) to odporność na ścieranie, obciążenia i urazy mechaniczne oraz łatwość utrzymania w czystości.

Dodatkowo oferujemy Państwu również naprawę oraz konserwację posadzek.

 

Warstwy posadzki przemysłowej

Warstwy posadzkiPosadzka przemysłowa to konstrukcja warstwowa, opierającą się na stropie lub podłożu gruntowym. Każda warstwa odgrywa ustaloną rolę w przenoszeniu obciążeń na podłoże lub w zabezpieczeniu jej przed czynnikami zewnętrznymi. Do podstawowych warstw posadzki należą:

  • podbudowa,
  • podkład,
  • oraz podłoże gruntowe.

Warstwa nośna (podkład) stanowi główną warstwę nośną posadzki. Jest jednocześnie warstwą, na którą bezpośrednio działają obciążenia oraz większość czynników destrukcyjnych. Warstwie tej stawia się też najwięcej wymagań. Podkłady wykonywane są zwykle z betonu klasy C20/25 - C35/45