Czym są posadzki jastrychowe?

WylewkaPrzed ułożeniem paneli, płytek czy desek trzeba wyrównać i przygotować podłoże. W tym celu na betonowej płycie czy stropach układa się warstwę podkładu, czyli właśnie jastrych, który częściej nazywany jest wylewką. Jastrych stosowany jest zarówno w domach, jak i halach przemysłowych czy garażach. Może być stosowany w nowych budynkach, a także podczas remontów. Wylewkę najczęściej wykonuje się z mokrej mieszanki, rzadziej używa się tzw. suchego jastrychu, który ma postać prefabrykowanych płyt.

Jastrych – zastosowania

Dzięki wylewce cała powierzchnia podłogi w pomieszczaniach jest na tym samym poziomie, wszelkie dziury i ustępy są wyrównane. Pozwala to na prawidłowe ułożenie podłogowego materiału wykończeniowego, jednak nie jest to jedyna funkcja posadzki jastrychowej. Ułożenie dodatkowej warstwy jastrychu zapewnia lepszą izolację akustyczną i termoizolacyjną. Odpowiedni rodzaj wylewki może też stanowić najbardziej zewnętrzną warstwę podłogi w pomieszczeniach niemieszkalnych, takich jak garaże, piwnice czy budynki gospodarcze oraz stanowić posadzkę przemysłową

Rodzaje jastrychu

Jastrychy można podzielić ze względu na rodzaj użytego przy ich produkcji materiału.:

– Jastrych cementowy – nazwany jest również betonowym. Jest jednym z najmocniejszych jastrychów. Tworzy wyjątkowo równą i gładką powierzchnię, ma właściwości wodoodporne i mrozoodporne. Można go stosować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Nadaje się jako podkład pod niemal każdy rodzaj wykładziny. Dobrze sprawdza się w pomieszczeniach, w których panuje duża wilgotność.

– Jastrych anhydrytowy – środkiem wiążącym jest syntetyczny lub naturalny anhydryt. Nie powinno się go stosować w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, np. w łazienkach. Nie sprawdzi się na zewnątrz oraz w nieogrzewanych pomieszczeniach, ale można go zastosować pod ogrzewanie podłogowe. Jego główną zaletą jest możliwość chodzenia po wylewce nawet po 24 godzinach od zakończenia pracy.

– Jastrych gipsowy – tak samo jak w przypadku jastrychu anhydrytowego można po nim chodzić już po 24 godzinach, a dalsze prace wykończeniowe zacząć nawet po tygodniu. Nie sprawdza się na zewnątrz i wszędzie tam, gdzie panuje duża wilgoć.

– Jastrych magnezytowy – środkiem wiążącym jest w jego przypadku magnezyt kaustyczny. Jest to połączenie tlenku magnezu i chlorku magnezu z organicznymi i nieorganicznymi wypełniaczami. Posadzki wykonane za jego pomocą są bardzo twarde.

– Jastrych asfaltowy – powstaje z lanego asfaltu oraz mączki kamiennej i piasku. Jest wylewany na podłoże stropowe na gorąco. Warstwa posadzki jest gotowa do użytku, gdy tylko masa ostygnie.

Jak już zostało wspomniane, istnieje również suchy jastrych w postaci układanych warstwami płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych. Płyty te najczęściej układa się na podłożach drewnianych. Zaletą jastrychu suchego jest możliwość szybkiego rozpoczęcia dalszych prac, jednak jest on droższy niż wcześniej opisane rodzaje jastrychu mokrego.