Jak dbać o posadzki?

Konserwacja posadzekChcąc przedłużyć trwałość i estetyczny wygląd posadzek, warto o nie odpowiednio dbać. Stosowanie profesjonalnych środków chroni przed zniszczeniami w trakcie codziennej eksploatacji oraz wchłanianiem zanieczyszczeń, które po czasie mogą być trudne do usunięcia.

Regularne czyszczenie i konserwacja różnych typów pokryć podłogowych powinno przebiegać przede wszystkim zgodne z zaleceniami producentów. Każdy rodzaj podłogi wymaga odmiennego traktowania i nie we wszystkich sytuacjach można korzystać z tych samych środków i technik. Mianowicie zastosowanie źle dobranych preparatów lub używanie ich w nieodpowiednich odstępach czasowych może pogorszyć stan podłogi oraz przyczynić się do jej szybszego zużycia.

Jak często powinno się impregnować posadzki?

Pierwszą istotną kwestią jest regularne odkurzanie posadzek i usuwanie drobinek piasku oraz plam po olejach. W dalszej kolejności kluczowe jest odpowiednie mycie powierzchni. Wśród technik czyszczenia wyróżnia się metody ręczne, maszynowe lub łączone. Krążki czyszczące tzw. pady powinny mieć odpowiednią szorstkość, od miękkiego do maksymalnie średnio twardego. Wykonawcy posadzek przemysłowych zalecają używać do mycia środki o zasadowym pH. Kwaśne preparaty nie zawsze sprawdzają się np. przy betonowych powierzchniach, na których po ich użyciu, mogą pojawiać się plamy. Odpowiednia pielęgnacja posadzek obejmuje również impregnację, której częstotliwość uzależniona jest od intensywności eksploatacji podłoża oraz jego rodzaju. Przeciętnie zaleca się ją raz na rok lub dwa lata. Taka konserwacja polega na nałożeniu preparatu impregnacyjnego i osuszeniu powierzchni, tak by środek odpowiednio się wchłonął.

Impregnacja zabezpiecza przed wchłanianiem różnego rodzaju cieczy oraz działaniem czynników atmosferycznych takich jak wilgoć, czy zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura. Środki impregnacyjne wypełniają też drobne pęknięcia i uszkodzenia, przez co powierzchnia automatycznie zostaje wyrównana. Stanowią też zabezpieczenie przed ścieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi, do których może dochodzić w trakcie codziennej eksploatacji. Obecnie najpopularniejszymi środkami wykorzystywanymi do impregnacji są preparaty akrylowe i krzemianowe

Dlaczego nie warto rezygnować z zabezpieczenia nawierzchni posadzek?

Regularna konserwacja posadzki przedłuża jej żywotność i pozwala na utrzymanie estetycznego wyglądu, chroniąc powierzchnię przed zabrudzeniami i ścieraniem. Odpowiednio przeprowadzona doszczelnia pory, zapobiega pyleniu oraz stanowi powłokę ochronną przed wchłanianiem wilgoci lub tłustych cieczy. Impregnacja ułatwia też systematyczne czyszczenie, gdyż uniemożliwia zabrudzeniom przedostawanie się do głębszych warstw posadzki. Nadto, zabezpiecza posadzkę przed koniecznością renowacji lub jej całkowitą wymianą, dlatego nie warto jej zaniedbywać. Mianowicie tego rodzaju prewencja pozwala zaoszczędzić koszty, które musiałby zostać poniesione w trakcie remontu powierzchni.