Jak przygotować posadzkę na parkingu podziemnym?

Parking podziemnyOdpowiednie przygotowanie posadzki na parkingu podziemnym dotyczy nie tylko samej realizacji konstrukcji i warstwy, po której bezpośrednio poruszają się samochody. To także wykonanie odpowiedniego oznakowania poziomego przy zachowaniu obowiązujących regulacji. Trzeba przy tym pamiętać, że malowanie posadzki musi jednocześnie spełniać warunki dotyczące parkingu i garażu, które zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

Jakie oznaczenia mogą się znaleźć na posadzce parkingu podziemnego?

Zasadniczo na każdym parkingu podziemnym realizujemy malowanie, oznakowanie posadzki – linie, które wyznaczają miejsca i pasy parkingowe, oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych, wszelkiego rodzaju linie segregacyjne, strzałki kierunkowe i przejścia dla pieszych. Oznakowania muszą być jasne, dlatego często wyznacza się także tzw. martwe pola – strefy, które są wyłączone z ruchu. W przypadku dużych obiektów i parkingów wielopoziomowych projektant może również dodać oznakowania specjalne jak kolorowe pola z tekstami informacyjnymi wskazującymi np. miejsca postojowe dla gości. 

Oznakowania poziome zgodne z przepisami i spójne z oznakowaniami pionowymi

Poziome oznakowanie posadzki w parkingu podziemnym musi być spójne z wszelkimi oznakowaniami pionowymi. To nie tylko standardowe znaki, słupki, barierki itd., ale też wszelkie oznaczenia umieszczane na ścianach i słupach konstrukcyjnych. Główny cel to jasna organizacja ruchu, sprawna i bezkolizyjna komunikacja, bezpieczeństwo w przestrzeni parkingu dla kierowców i pieszych. Farby, których używamy do oznakowania miejsc parkingowych i innych znaków, powinny mieć odpowiednią przyczepność do utwardzonej powierzchniowo warstwy betonu – z reguły zakłada się trwałość min. 5 lat. Wszelkie wymagania materiałowe uwzględnia projekt.