Jak wygląda naprawa szczelin dylatacyjnych w posadzce?

Naprawa posadzkiUszkodzenia dylatacji w posadzkach przemysłowych pojawiają się podczas ich eksploatacji, a sposób naprawy dobierany jest w zależności od rodzaju uszkodzeń oraz przyczyn ich powstawania. Wyróżniamy kilka sposobów napraw dylatacji – to odtwarzanie, wymiana części podkładu lub całego pasa podkładu (razem z dylatacją) oraz zastosowanie profilu dylatacyjnego. Przyjrzyjmy się pierwszej technice, którą stosujemy w wypadku uszkodzeń powierzchniowych.

Odtwarzanie dylatacji w przypadku niewielkich uszkodzeń

Jeżeli widoczne uszkodzenia szczelin dylatacyjnych bez okucia to niewielkie wykruszenia krawędzi lub zużycie wypełnień, które może pojawić się w dylatacjach stykowych i przeciwskurczowych, rozpoczynamy od oczyszczenia szczelin z zabrudzeń. Usuwamy wszelkie luźne fragmenty betonu, części starych wypełnień, a następnie wyrównujemy krawędzie szczelin. W przygotowanej szczelinie umieszczamy paski styropianu, nanosimy warstwę sczepną z zaprawy żywicznej na krawędzie dylatacji, uzupełniamy ubytki i profilujemy na nowo krawędzie. Gdy zaprawa zwiąże, usuwamy pasy styropianu i zakładamy w dylatacji wkładki w formie węża z pianki polietylenowej lub uzupełniamy innym materiałem wypełniającym nanoszonym najczęściej za pomocą tzw. pistoletu.

Naprawa dylatacji w przypadku dużych uszkodzeń krawędziowych

Jeżeli uszkodzenia krawędziowe są duże, naprawa posadzki rozpoczyna się od poszerzenia szczeliny. Dylatacja jest poszerzana przy użyciu piły diamentowej, a następnie oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń. Nowa, szersza szczelina jest wypełniana mikrobetonem modyfikowanym polimerami. Gdy materiał zwiąże, wykonujemy nowe nacięcie za pomocą piły diamentowej i uzupełniamy materiałem plastycznym, tak jak w przypadku napraw mniejszych uszkodzeń, za pomocą pistoletu.