Jaką metodą szlifować posadzkę betonową

Szlifowanie posadzkiPosadzki betonowe kojarzą nam się przede wszystkim z zakładami przemysłowymi i warsztatami. Przypominamy przy tym, że posadzki to wierzchnie, wykończeniowe warstwy podłóg, a nie same ich konstrukcje ułożone z jednej lub kilku warstw. Gdy mówimy o szlifowaniu posadzek, chodzi nam zatem o wykończenie wierzchniej warstwy podłóg – na dużych powierzchniach to przede wszystkim szlifowanie mechaniczne z użyciem szlifierki i tarczy lub segmentów diamentowych.

Metoda szlifowania posadzki betonowej dobrana do efektu, jaki chcemy osiągnąć

Jak już podkreśliliśmy we wstępie, pod pojęciem szlifowania posadzki betonowej rozumiemy prace, które mają na celu nadanie powierzchni konkretnego efektu, to również element naprawy posadzek. Powierzchnia ma być oczyszczona, płaska, ale nie zawsze wyjątkowo gładka: wszystko zależy od zapotrzebowania, efektów, jakie chcemy osiągnąć. Największym zainteresowaniem cieszy się metoda diamentowa, która charakteryzuje się wysoką precyzją. Szlifowanie metodą diamentową, pozwala usunąć wszelkie luźne fragmenty i wyrównać posadzkę. To metoda dokładna i wydajna, pod warunkiem doboru odpowiednich narzędzi.

Wybór szlifierki i narzędzi diamentowych

Do szlifowania niewielkich powierzchni betonowych, na przykład posadzki w przydomowym garażu, sprawdzą się nawet niewielkie, jednotarczowe szlifierki ręczne. W przypadku dużych przestrzeni wykorzystujemy szlifierki jezdne. Do sprzętu zawsze musimy dobrać odpowiednie narzędzia. Główna zasada jest taka, że im twardsza posadzka, tym miększe spoiwo powinny mieć tarcze diamentowe – i odwrotnie, im bardziej miękka jest szlifowana powierzchnia, tym bardziej twarde jest spoiwo segmentów. Przy wyborze narzędzi zwracamy też uwagę na gradację segmentów – gradacja z większym numerem da efekt gładszej powierzchni.