Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzeń posadzek?

posadzka betonowaW większości obiektów przemysłowych używanych do produkcji i składowania wykorzystywane są maszyny i urządzenia, które nie tylko mają bardzo dużą masę, ale podczas swej pracy w znacznym stopniu oddziaływają na podłoże. W budynkach tego rodzaju konieczne jest więc stosowanie podłóg o odpowiedniej wytrzymałości. W tym celu z reguły przygotowuje się powierzchnie betonowe, które są dodatkowo utwardzane przez zacieranie lub stosowanie powłok zewnętrznych z właściwych żywic. W czasie eksploatacji mogą one jednak ulec uszkodzeniom, które muszą być ze względów bezpieczeństwa i dla zapobiegania dalszym zniszczeniom szybko usunięte. Dla osiągnięcia tego rezultatu niezbędna okaże się pomoc firmy specjalizującej się w naprawie posadzek. W pomorskim działalność taką prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Planbet. Przekonajmy się, co może powodować defekty posadzek i sprawdźmy, jak sobie z nimi radzić.

 

Co może powodować uszkodzenie posadzki?

Uszkodzenia posadzek mogą być powodowane przez różne czynniki. Bardzo często są to oddziaływania zewnętrzne związane z przekraczaniem parametrów obciążeń, do jakich zostały zaprojektowane. W grę może tu wchodzić zarówno ustawienie urządzeń o zbyt dużej masie, jak i wjechanie na halę za ciężkiego pojazdu. Przyczyną zniszczeń może być też awaria maszyn, która spowoduje silne drgania i wibracje. W wielu sytuacjach źródłem problemów są jednak błędy wykonawcze np. nieprawidłowo rozmieszczone czy wykonane dylatacje, które nie kompensują należycie pojawiających się naprężeń. Kłopoty może też powodować niewłaściwie nałożona powłoka utwardzająca. Zdarza się też, że do usterek dochodzi w wyniku złego przygotowania podłoża czy zmiany warunków hydrogeologicznych.

 

Jak radzić sobie z uszkodzeniami posadzek?

Większość uszkodzeń posadzek może być łatwo naprawiona, lecz sposób postępowania jest uzależniony od zakresu i rodzaju usterek. W przypadku pęknięć korzysta się ze specjalnych zapraw aplikowanych po usunięciu luźnego betonu i właściwym przygotowaniu podłoża. Przy problemach z warstwami utwardzającymi często stosuje się frezowanie i ponowne ich nanoszenie.